کارگاه های بیستمین کنگره برای دندانپزشکان عمومی و متخصصین

۱- انتخاب کارگاه ها فقط برای متخصص دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشک عمومی و‌ متخصصین سایر رشته ها امکان پذیر می‌باشد که «قبلاً» پرداخت هزینه ۵۰۰/۰۰۰ تومانی را انجام داده باشند.

۲- همکاران گرانقدر جهت انتخاب ، یک کارگاه از بین روزهای سه شنبه یا جمعه و کارگاه دوم را از بین روزهای چهارشنبه یا پنجشنبه انتخاب فرمایید.

۳. حداکثر کارگاه های انتخابی برای هر فرد باید 2 مورد باشد.

جهت انتخاب کارگاه ها روی دکمه مقابل کلیک کنید