شانزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی
هفدهمین کنگره تخصصی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی 10-12 آبان 1396
Previous slide
Next slide

Virtual Library

Membership

Iranian Association of conservative Restorative Dentistry

In 2000, the founding board was formed with the participation of Dr. Fazlullah Farshchian, Dr. Ismail Yasini, Dr. Ayub Pahlavan, Dr. Abdul Amir Maturianpour, Dr. Ali Asghar Alavi, and the founding board prepared the preparations for the establishment of the Iran Restorative Dentistry Specialists Association and The first meeting of the association was held in 2001 at the place of the Iranian Dental Society and the election of the board of directors was held with the presence of the representative of the Ministry of Health and Medical Education.

News And Events

Dr. Mansoureh Mirzaei

President of the Association

Dr. Zahra Khamourdi

Vice President of the Association

Dr. Kamiar Fatehpour

Secretary of the association

Dr. Ayub Pahlavan

Association inspector

Dr. Alireza Borozi Niat

Member of association

Dr. Mohsen Rezaei

Member of association