پاسخ به سوالات شما

سوالات خود را در زمينه دندانپزشکي ترميمي از طريق ايميل انجمن ارسال فرماييد

همکار دندانپزشک گرامي
شما مي توانيد سوالات خود را در زمينه دندانپزشکي ترميمي از طريق ايميل انجمن ارسال فرماييد و پاسخ آن را در سايت دريافت نماييد، همچنين در صورتيکه نکات ارزنده اي براي آگاهي ساير دندانپزشکان داريد از اين طريق در اختيار ساير همکاران قرار دهيد.
ايميل انجمن: crdacademy@gmail.com