معرفی دكتر ادوارد مك لارن

دكتر ادوارد مك لارن در حال حاضر استاد تمام و مدير بخش دندانپزشكى زيبايى در دانشگاه آلاباما آمريكا مى باشد . وى پيش از اين سالها مدير و موسس دوره سه ساله دندانپزشكى زيبايى در دانشگاه UCLA كاليفرنيا بوده است .
دوره دندانپزشكى زيبايى به مديريت دكتر مك لارن يك برنامه سه ساله رزيدنتى محسوب مى شود كه به مباحث دندانپزشكى زيبايى ، مواد دندانى ، دندانپزشكى ديجيتال و طراحى لبخند و موضوعات مرتبط با آن مى پردازد.
دكتر مك لارن موسس و مدير دوره پيشرفته سراميك و دندانپزشكى ديجيتال براى تكنسين ها و سراميست ها مى باشد و در زمينه پودر گذارى با سراميك يك هنرمند و استاد فوق العاده است .
او در بسيارى از زمينه هاى دندانپزشكى زيبايى ، پروستودانتيكس ، مواد دندانى و فتوشاپ اسمايل ديزاين صاحب مقالات متعدد است .