فراخوان ثبت نام کاندیداتوری در هئیت مدیره انجمن علمی متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران

فراخوان ثبت نام کاندیداتوری در هئیت مدیره انجمن علمی متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران از اعضای محترم پیوسته انجمن که واجد شرایط و متقاضی عضویت در هیات مدیره و یا بازرسی انجمن میباشند، خواهشمنداست از تاریخ  20 / 08 / 1402  لغایت 10 / 09 / 1402 مدارک خود را شامل:
(فایل رزومه تکمیل شده، فایل برنامههای تکمیل شده، تصویر کارت ملی، تصویر صفحه اول شناسنامه و یک قطعه عکس 4 * 3 ) را از طریق ایمیل انجمن به نشانی crd_amoozesh@yahoo.com ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.آدرس سایت انجمن www.iacrd.com
شماره تماس انجمن 88271967
09018215211
شبکه های اجتماعی انجمن واتس اپ اعضای انجمن علمی متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
کمیته انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ترمیمی ایران