شرکت در انتخابات انجمن

اعضای محترم با سلام. و احترام لطفا جهت شرکت در انتخابات انجمن در سایتhttp://www.ima-net.ir لطفا عضو در انجمن دندانپزشکی ترمیمی ایران بشوید تا در انتخابات شرکت کنید . باسپاس