باسلام و احترام اعضای محترم لیست کاندیدای هییت مدیره و بازرس:

هییت مدیره

۱ - آقای دکتر حسین اینالو
۲- آقای دکتر علیرضا بروزینیت
۳- خانم دکتر. زهرا خاموردی
۴- آقای دکتر محسن رضایی
۵- خانم دکتر الهام طباطبایی قمشه
۶- آقای دکتر حسین. عصارزاده
۷- آقای دکتر کامیار فتح پور
۸- آقای دکتر مهرداد کاظمیان
۹- خانم دکتر منصوره میرزایی


کاندیدای بازرس

۱- آقای دکتر ایوب پهلوان
۲- آقای دکتر حمید کرمانشاه

 

باسپاس

  • کلمات کلیدی
  • ,