همکار دندانپزشک گرامي
شما مي توانيد سوالات خود را در زمينه دندانپزشکي ترميمي از طريق ايميل انجمن ارسال فرماييد و پاسخ آن را در سايت دريافت نماييد، همچنين در صورتيکه نکات ارزنده اي براي آگاهي ساير دندانپزشکان داريد از اين طريق در اختيار ساير همکاران قرار دهيد.
ايميل انجمن: crdacademy@gmail.com