بیستمین

هفدهمین کنگره تخصصی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی 10-12 آبان 1396

4

شانزدهمین کنگره

3

5ثبت نام در بیستمین همایش سالانه انجمن

فرم ثبت نام بیستمین همایش انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران بر روی گزینه روبرو کلیک نمایید

ثبت نام و پرداخت

اخبار و رویدادهای مهم

انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران

در سال 1379 هيئت موسس با شركت آقاي دكتر فضل الله فرشچيان ، آقاي دكتر اسماعيل ياسيني ، آقاي دكتر ايوب پهلوان ، آقاي دكتر عبدالامير مطوريان پور ،آقاي دكتر علي اصغر علوي تشكيل گرديد و هيئت موسس مقدمات تشكيل انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران را فراهم آورد و ...

  اطلاعات بیشتر